Apeluri
Orizont Europa
2021-2027

Unitatea de Puncte Naționale de Contact (NCP) din cadrul UEFISCDI derulează 8 subprograme din programul-cadru UE, Orizont Europa:
- Pilon I: ERC, MSCA
- Pilon II: CL2, CL6
- Pilon III: EIC, EIE, EIT
- Parte "Widening participation and Strengthening the ERA"

Apelurile Orizont EuropaApeluri închise

Apeluri deschise

Apeluri închise

Resurse