National Contact Points NCP @ UEFISCDI

Unitatea NCP@UEFISCDI

Unitatea de Puncte Naționale de Contact (National Contact Points - NCP) pentru programul-cadru al Uniunii Europene, Orizont Europa, a luat ființă în cadrul UEFISCDI în octombrie 2021.

Scopul Unității NCP din cadrul UEFISCDI este acela de sprijini comunitățile de cercetare și inovare din România, cercetători și organizații, să participe în programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare-inovare, Orizont Europa.

Misiunea Unității NCP

Misiunea Unității NCP este de a furniza informații și asistență comunităților de cercetare-inovare din România în vederea participării la programul Orizont Europa. Printre acțiunile și mecanismele utilizate în acest sens se numără:
- informări privind programul-cadru Orizont Europa și sub-programele pentru care se oferă suport de către Unitate (ERC, MSCA, CL2, CL6, EIC, EIE, EIT, ERA)
- informări periodice privind apeluri deschise și viitoare pentru sub-programele de mai sus
- materiale și documente (ghiduri, recomandări, materiale suport)- sprijin în găsirea de parteneri pentru propunerile de proiecte- acțiuni de informare și training
- sprijin în pregătirea propunerilor de proiecte (răspunsuri la întrebări punctuale).