National Contact Points NCP @ UEFISCDI

Unitatea NCP@UEFISCDI

Unitatea de Puncte Naționale de Contact (National Contact Points - NCP) pentru programul-cadru al Uniunii Europene, Orizont Europa, a luat ființă în cadrul UEFISCDI în octombrie 2021.

Viziune:
- Stabilirea unui centru de valoare în ceea ce privește Orizont Europa și programele alocate Unității NCP din UEFISCDI, prin profesionalism, expertiză și experiență.
- Creșterea participării comunității academice și de inovare în programele Orizont Europa alocate Unității NCP.

Scop:
- Creșterea încrederii comunității academice și de inovare din România în sprijinul oferit permanent și expertiza Punctelor Naționale de Contact din Unitatea NCP din cadrul UEFISCDI.
- Stabilirea unor relații de lucru colegiale și profesioniste cu întreaga comunitate academică și non-academică din România în vederea participării cu mai multe șanse de succes în programele Orizont Europa alocate Unității NCP.

Valori:
Respect, colegialitate, sprijin, promptitudine, integritate, etică, loialitate.


Raport de activitate al Unității NCP@UEFISCDI, ianuarie-mai 2022

[PDF]

Misiunea Unității NCP

Misiunea Unității NCP @ UEFISCDI este de a furniza informații și asistență comunităților de cercetare-inovare din România în vederea participării la programul Orizont Europa. Printre acțiunile și mecanismele utilizate în acest sens se numără:
- informări privind programul-cadru Orizont Europa și sub-programele pentru care se oferă suport de către Unitate (ERC, MSCA, CL2, CL6, EIC, EIE, EIT, Widening & ERA)
- informări periodice privind apeluri deschise și viitoare pentru sub-programele de mai sus
- materiale și documente (ghiduri, recomandări, materiale suport)- sprijin în găsirea de parteneri pentru propunerile de proiecte- acțiuni de informare și training
- sprijin în pregătirea propunerilor de proiecte