National Contact Points NCP @ UEFISCDI

EIC-Consiliul European pentru Inovare

EIE-Ecosisteme de Inovare Europene

Consiliul European pentru Inovare (EIC) promovează inovarea revoluționară cu potențial de extindere la nivel global. EIC se concentrează în principal pe inovarea deeptech și perturbatoare, vizând în special inovarea care creează noi segmente de piață. Ecosistemele de inovare europene (EIE) răspund  necesității UE de a crea ecosisteme de inovare mai conectate și mai eficiente pentru a sprijini extinderea companiilor, a încuraja inovarea și a stimula cooperarea între actorii de inovare naționali, regionali și locali.

Instrumente EIC

  • Pathfinder: pentru cercetare avansată, sprijinirea dezvoltării tehnologiilor emergente în stadii incipiente, care creează noi segmente de piață și/sau tehnologii mature.

  • Transition: pentru a ajuta cercetătorii și inovatorii să dezvolte calea către comercializarea rezultatelor promițătoare ale cercetării.

  • Accelerator: pentru a sprijini IMM-urile individuale, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici cu capitalizare medie; pentru a reduce decalajul de finanțare dintre etapele activităților de cercetare și preluarea pe piață a rezultatelor; pentru a implementa în mod eficient inovații care creează segmente de piață și companii acolo unde nu se oferă o finanțare viabilă.

Apeluri deschise

Template propuneri de proiecte

Template pentru propuneri de proiecte (application form):

Platforma Acces2EIC

Contact NCP
@ UEFISCDI

Alex Bricov