National Contact Points NCP @ UEFISCDI

Un nou Spațiu European de Cercetare
(new European Research Area-ERA)

  • Prioritizare investiții și reforme în domeniul cercetării și inovării

  • Stimularea pătrunderii pe piață a rezultatelor cercetării și inovării

  • Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei

    European research area (ERA)


  • Îmbunătățire acces la excelență

Contact NCP
@ UEFISCDI

Dana Dragomir