National Contact Points NCP @ UEFISCDI

ERC-Consiliul European pentru Cercetare

ERC oferă finanțare pentru a sprijini investigatorii excelenți și echipele lor de cercetare pentru a desfășura cercetări inovatoare, high risk/high gain. Este de așteptat ca cercetările finanțate de ERC să conducă la progrese în cercetarea de frontieră. Principalul criteriu de evaluare a proiectelor ERC este excelența, atât a cercetătorului principal cât și a planului de cercetare.

ERC are următoarele programe (instrumente de finanțare):​

  • Grant pentru cercetatori debutanți (StG).
    Până la 1,5 milioane Euro. Durata: până la 5 ani. 2-7 ani de experiență de la absolvirea doctoratului.

  • Grant pentru cercetatori în faza de consolidare (CoG). Până la 2 milioane Euro. Durata: până la 5 ani. 7-12 ani de experiență de la absolvirea doctoratului.

  • Grant pentru cercetatori cu experiență (AdG).
    Până la 2,5 milioane Euro. Durata: până la 5 ani. Un bilanț științific excelent al realizărilor recunoscute din ultimii 10 ani.

  • Grant de sinergie (SyG).
    2-4 cercetători (unul poate fi stabilit în afara Europei). Până la maximum 10 milioane Euro pentru o perioadă de 6 ani.

Apeluri deschise

Template propuneri de proiecte

Template propunere de proiect ERC (application form) [PDF]

Propunerile se încarcă direct pe platforma Funding and Tenders

Resurse ERC

Contact NCP
@ UEFISCDI

Laura Chirilă

Monica Cruceru