National Contact Points NCP @ UEFISCDI

MSCA-Acțiuni Marie Sklodowska-Curie

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie reprezintă programul de referință al Uniunii Europene pentru educația doctorală și formarea postdoctorală. Acestea contribuie la dotarea cercetătorilor cu noi cunoștințe și abilități și încurajează cooperarea în domeniul cercetării peste granițe, sectoare și discipline.

Sunt cinci tipuri de programe (instrumente de finanțare) MSCA:

1. Rețele doctorale (DN).

Programe de pregătire a doctoranzilor în organizații academice și non-academice.

  • Doctorate industriale. Pregătesc doctoranzi care doresc să-și dezvolte abilitățile și să iasă din mediul academic, în special în industrie și mediul de afaceri.

  • Doctorate în colaborare. Oferă un tip extrem de integrat de colaborare internațională, intersectorială și interdisciplinară în formarea doctorală care conduce la o diplomă de doctorat comună sau mai multe diplome de doctorat acordate de instituțiile participante.

2. Burse postdoctorale (PF).

Sprijină perspectivele de carieră și excelența cercetătorilor postdoctorali.

  • Burse postdoctorale europene. Sunt deschise cercetătorilor europeni sau care vin în Europa dintr-o altă parte a lumii pentru a-și continua cariera de cercetare. Aceste burse au loc într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Orizont Europa și pot dura între 1 și 2 ani. Cercetătorii de orice naționalitate pot aplica.

  • Burse postdoctorale globale. Finanțează mobilitatea cercetătorilor în afara Europei. Bursa durează între 2 și 3 ani, dintre care primii 1 până la 2 ani vor fi petrecuți într-o țară terță neasociată, urmat de o fază de întoarcere obligatorie de 1 an la o organizație cu sediul într-un stat membru al UE sau asociat cu Orizont Europa. Doar cetățenii sau rezidenții pe termen lung ai statelor membre ale UE sau țărilor asociate Orizont Europa pot aplica.

  • ERA Fellowships.
    Acordă sprijin specific cercetătorilor să-și desfășoare activitatea de cercetare într-o țară Widening. Pentru finanțare, nu este nevoie de o aplicație sau evaluare separate, ci acest apel este parte integrantă a formularului de aplicare pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships. ERA Fellowships se aplică doar pentru propunerile de proiecte de tip MSCA EuropeanFellowships cu punctaj mai mare de 70% (MSCA Global Fellowships nu se pot finanța). Pentru participare, solicitanții pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships sunt întrebați în secțiunea „5 - Alte întrebări” din formularul de depunere a propunerii dacă doresc sau nu să fie luați în considerare pentru oportunitatea de finanțare în cadrul apelului ERA Fellowships (doar dacă instituția gazdă este dintr-o țară eligibilă, numite țări Widening dintre care face parte și România).

3. Schimburi de personal (SE).

Încurajează colaborări între organizații prin schimburi de personal.

4. COFUND.

Cofinanțarea programelor regionale, naționale și internaționale.

  • Programe de doctorat. Oferă activități de formare în cercetare pentru a permite candidaților la doctorat să își dezvolte și să-și extindă abilitățile și competențele. Acestea vor duce la acordarea unui titlu de doctor.

  • Programe postdoctorale. Finanțează burse individuale de formare în cercetare avansată și de dezvoltare a carierei pentru cercetătorii postdoctorali.

​5. MSCA și cetățenii.

Poziționarea cercetărilor și a cercetătorilor mai aproape de publicul larg.

Apeluri deschise

Resurse MSCA

Contact NCP
@ UEFISCDI

Sabina Olaru

Adriana Rotar