RESURSE NCP@UEFISCDI

Overview instrument de finanțare ”Excellence Hubs” (2023) - Draft

Instrumentul de finanțare ”Ecosisteme de Excelență - Excellence Hubs” este unul dintre cele mai importante în cadrul Destinației 1 a programului ”Extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare”.

Ecosistemele de inovare din țările Widening și nu numai, vor face echipă și vor crea legături mai bune între mediul academic, mediul de afaceri, autorități și societate, pentru promovarea unei culturi reale a inovării prin intermediul regiunilor, în țările Widening, pe baza unei agende strategice în conformitate cu strategiile regionale sau naționale de specializare inteligentă.

Accesare resursă