RESURSE NCP@UEFISCDI

Ghid "Cum aplic-MSCA-DN"-Mai2022

Acest ghid intenționează să explice pașii în construirea, dezvoltarea și depunerea unei propuneri de proiect de tip Doctoral Networks, Acțiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA). În realizarea acestui ghid am abordat scenariul (cel mai dificil) în care organizația (cercetătorul) nu a mai aplicat propuneri de proiecte de cercetare în programe-cadru ale UE, nu știe nimic despre acest proces, și vrea să fie coordonatorul consorțiului de proiect.

Accesare resursă