RESURSE NCP@UEFISCDI

Raport de activitate Unitate NCP, ianuarie-mai 2022

În lunile ianuarie-mai 2022, Unitatea NCP@UEFISCDI a realizat per global 100% din indicatorii propuși pentru anul 2022. Astfel, Unitatea noastră a realizat:

Elementede strategie: 1 strategie de comunicare, 2 procese operaționale, 2 proceduri operaționale

• Acțiunide informare și training: 6 acțiuni, cu 1819 participanți înregistrați și 1402 participanți efectiv

• Materiale suport create de NCP@UEFISCDI: 36 documente (ghiduri, materiale)

• Asistență și sprijin pentru propuneri de proiecte Orizont Europa și răspunsuri la întrebări: 7 propuneri de proiecte, 132 răspunsuri la întrebări

• Întâlniri și discuții individuale: 151 întâlniri și discuții cu peste 205 cercetători

• Contacte directe cu Comisia Europeană: 5 contacte cu ofițeri de program/proiect

• Informare, diseminare, vizibilitate: 3 InfoEmails trimise, 1 website dinamic, 4100 vizitatori, 6200 vizualizări

 [PDF]

 
Link spre document

Accesare resursă