NCP @ UEFISCDI

Resurse

Unitatea de Puncte Naționale de Contact (National Contact Points - NCP) pentru programul-cadru al Uniunii Europene, Orizont Europa vă pune la dispoziție o suită de instrumente care vă pot ajuta în procesul elaborării unui proiect.

Spre librăria de resurse

Libraria de resurse
NCP HORIZON