National Contact Points NCP @ UEFISCDI

Extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA)

Extinderea participării și consolidarea acțiunilor ERA din cadrul Orizont Europa contribuie la îmbunătățirea capacității de cercetare și inovare pentru țările mai puțin dezvoltate. Acestea își vor consolida potențialul de participare cu succes la procesele transnaționale de cercetare și inovare, vor promova crearea de rețele și accesul la excelență.

Instrumente

  • Teaming: Sprijină crearea de centre de excelență ca modele de urmat pentru a stimula excelența, noi investiții și reforme ale sistemelor naționale de cercetare și inovare.

  • Twinning: Dezvoltă excelența în domeniul de cercetare și inovare ales, crește vizibilitatea instituțiilor de cercetare și universităților și îmbunătățește calificarea personalului.

  • ERA Chairs: Sprijină universitățile sau organizațiile de cercetare din țările eligibile pentru a atrage și menține resurse umane de înaltă calificare și pentru a ajuta oamenii de știință excelenți și echipele lor să devină modele în domeniul lor.

  • ERA Fellowships: Acordă sprijin specific cercetătorilor să-și desfășoare activitatea de cercetare într-o țară Widening. Pentru finanțare, nu este nevoie de o aplicație sau evaluare separate, ci acest apel este parte integrantă a formularului de aplicare pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships. ERA Fellowships se aplică doar pentru propunerile de proiecte de tip MSCA EuropeanFellowships cu punctaj mai mare de 70% (MSCA Global Fellowships nu se pot finanța). Pentru participare, solicitanții pentru apelul MSCA Postdoctoral Fellowships sunt întrebați în secțiunea „5 - Alte întrebări” din formularul de depunere a propunerii dacă doresc sau nu să fie luați în considerare pentru oportunitatea de finanțare în cadrul apelului ERA Fellowships (doar dacă instituția gazdă este dintr-o țară eligibilă, numite țări Widening dintre care face parte și România).
  • Cooperarea europeană în știință și tehnologie (COST): Rețea științifică transfrontalieră care ajută cercetătorii și inovatorii excelenți să aibă acces la rețelele europene și internaționale.

  • Acțiuni dedicate ERA

Apeluri

Template propuneri de proiecte

La apelurile deschise în 2022, sunt folosite două tipuri de instrumente de finanțare (tipuri de proiecte): Research Innovation Action (RIA) și Coordination and Support Action (CSA).

​Template propuneri de proiect în Widening (application form)

Propunerile se încarcă direct pe platforma Funding and Tenders

Resurse Widening and Strengthening

Contact NCP
@ UEFISCDI

Daniela Dragomir